การอบรมทำน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยชีวภาพ

ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านบึงร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึงจัดการอบรมตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาฝีมือ ได้จัดการอบรมการทำน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยชีวภาพ ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ 2 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2556
Visitors: 136,521