โครงการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้และชี้แจงกฎระเบียบแก่ผู้ประกอบการโรงงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้และ ชี้แจงกฎระเบียบแก่ผู้ประกอบการโรงงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง โดยมีนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม นายอำเภอบ้านบึง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ โดยผู้เข้าอบรมได้รับความร่วมมือจากผู้แทนบริษัทในเขตพื้นที่ ต.หนองบอนแดง จำนวนกว่า ๑๐๐ บริษัท
Visitors: 146,936