พิธีเดินสวนสนามลูกเสือ - เนตรนารี เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม นายอำเภอบ้านบึง เป็นประธานพิธีเดินสวนสนามลูกเสือ - เนตรนารี เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดีแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ มีพิธีปฏิญาณตนเป็นพลเมืองดีของชาติและมอบนโยบายการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเยาวชนโดยกระบวนการลูกเสือ ณ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
Visitors: 146,947