ถวายราชสดุดีวันปิยมหาราช

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม นายอำเภอบ้านบึงพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและกลุ่มมวลชนอำเภอบ้านบึงร่วมถวายราชสดุดีเนื่องในวันปิยมหาราช ณ ลานอเนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านบึง วันที่ 23 ตุลาคม 2556
Visitors: 136,512