ผู้บริหาร

นายพิสิษฐ  สิริสวัสดินุกูล

นายอำเภอบ้านบึง

 

นางกัลยรักษ์ สิริสวัสดินุกูล

ภริยานายอำเภอบ้านบึง

ประธานสมาชิกกาชาดอำเภอบ้านบึง

 

นายชูศักดิ์  นันทิธัญญธาดา

ปลัดอำเภอ(หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง)

 

Visitors: 75,215