ศูนย์ดำรงธรรม

 

นายชูศักดิ์ นันทิธัญญธาดา

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง(เป็นหัวหน้าศูนย์)

 

นายภาคิน ปานประเสริฐ

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

 

นายชัยรัตน์ วีระปัญญาภรณ์

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

 


 


 


Visitors: 141,522