การใช้จ่ายเงินงบประมาณ


1. ข้อมูลการใช้จ่ายงงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

2. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของอำเภอ ประจำปีงบประมาณ (ปัจจุบัน) 

3. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของอำเภอ ประจำปีงบประมาณ (ที่ผ่านมา)

4. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำแต่ละปีงบประมาณ


Visitors: 141,520