แนวทางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า สี่แยก หนองไผ่แก้ว (ผู้ใหญ่ฮ้อ)

โดย: คนชุมชน อบต.หนองไผ่แก้ว [IP: 118.172.186.xxx]
เมื่อ: 2022-12-19 14:09:56
ถนนบ้านบึง-แกลง 344 ช่วงตัดกับถนนเทศบาล 3133 และ ถนน 3018 ทางหลวงชนบท ทางเข้าพุทธมณฑลบ้านบึง สี่แยก หนองไผ่แก้ว (สี่แยกผู้ใหญ่ฮ้อ) จะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ทั้งรถมอเตอร์ไซต์ รถยนต์ เนื่องจากรถยนต์ผ่านช่วงดังกล่าวจะวิ่งเร็ว การข้ามถนนจะข้ามไม่พ้น กระชั้นชิดตัดหน้า กะระยะความเร็วรถผิด ทำให้เกิดอุบัติเหตุ แนวทางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำทางสะพานลอยสำหรับรถจักรยานยนต์ข้ามถนนบริเวณดังกล่าว ระยะยาวแล้วควรทำสี่แยกไฟแดง แต่คงต้องสำรวจข้อมูลด้านกายภาพอีกนานถึงความเหมาะสม การทำสะพานลอยรถจักรยยานยนต์ข้ามทาง จะช่วยลดอุบัติเหตุให้ลดลง และน่าจะช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปพลางก่อนได้ ช่วยกันคิดช่วยกันทำ ขอบคุณเป็นอย่างสูง
#1 โดย: ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านบึง [IP: 101.109.153.xxx]
เมื่อ: 2023-01-16 14:16:20
อำเภอบ้านบึง ไม่ได้นิ่งนอนใจในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้บรูณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ อำเภอบ้านบึงขอขอบคุณท่านที่เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหามาในครั้งนี้ด้วย อำเภอจะนำเสนอในที่ประชุมในวาระต่อไป

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 104,935