รถเมล์สีเขียวปลวกแดงบ้านบึงชลบุรีแช่ป้ายและวนรถรับผู้โดยสาร

โดย: แม่ผู้สงสารลูกเมื่อต้องเดินทางด้วยรถเมล์ [IP: 182.232.188.xxx]
เมื่อ: 2023-01-24 07:56:48
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาตรวจสอบพฤติกรรมของคนขับรถสายปลวกแดง บ้านบึง ชลบุรี ด้วยค่ะ ได้รับความเดือดร้อนมาก เด็กที่เรียนชลบุรีนั่งรถตั้งแต่ 6:00 ไปถึง โรงเรียนชลบุรี 7:58 นาที หรือ 8:30 ในบางวัน ทำให้เด็กได้รับการลงโทษจากโรงเรียน รถสายเขียว มีพฤติกรรมจอดแช่ป้ายนานเกิน 1:30 ชั่วโมง แทบทุกคัน มีพฤติกรรมวนรถด้วยช่วง มาถึงโรงเรียนบ้านบึง ส่งนักเรียนบ้านบึงแล้ววนรถมาในตลาด รอผู้โดยสารอีก รอบ ทำให้เด็กเดือดร้อนไปถึงโรงเรียนช้าทุกวัน วิงวอน หน่วยงานมาตรวจสอบด้วยนะคะ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 108,747