จุดยูเทิร์นหน้าวัดหนองไผ่แก้ว ถนน 344 ควรที่จะทดลองปิด ได้หรือไม่

โดย: คนหนองไผ่แก้ว [IP: 118.172.186.xxx]
เมื่อ: 2023-02-24 09:07:59
ถนน 344 บ้านบึง-แกลง มักจะเป็นทางตรง บริเวณช่วงหนองไผ่แก้วเป็นต้นไป มักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เนื่องจากเป็นทางเส้นตรงรถยนต์วิ่งด้วยความเร็ว ถ้าข้ามสะพานสี่แยกหนองไผ่แก้ว รถลงสะพานมารถจะวิ่งด้วยความเร็ว ประกอบกับมีจุดยูเทิร์นหน้าวัดหนองไผ่แก้ว ซึ่งน่าจะเป็นจุดเสี่ยงอันตรายเกิดอุบัติเหตุ ไม่ปลอดภัย เกิดการสูญเสียชีวิตบ่อยครั้ง / ถ้าเป็นไปได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะทดลอง (ทดลอง) ปิดจุดยูเทิร์นหน้าวัดหนองไผ่แก้ว ได้หรือไม่ โดยให้ไปกลับรถจุดยูเทิร์นบริเวณใกล้เคียงแทน บริเวณใต้สะพานลอย หรือหน้าร้านอิ่มท้อง แล้วดูสภาพการจราจรอีกครั้ง ซึ่งน่าจะปลอดภัยมากกว่า และช่วยลดอุบัติเหตุให้ลดลงได้ ถ้าไม่ทำอะไรเลยจุดบริเวณนี้จะเป็นจุดอันตรายต่อไป ร่วมด้วยช่วยกันครับ
#1 โดย: ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านบึง [IP: 101.51.165.xxx]
เมื่อ: 2023-02-24 13:14:38
อำเภอบ้านบึงจะนำข้อเสนอของท่าน เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาในการดำเนินการแก้ไขต่อไป ทั้งนี้ อำเภอบ้านบึงขอขอบคุณท่านที่ให้ข้อเสนอแนะมาด้วยครับ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 104,937