อบต.คลองกิ่ว ละเลยในการปฏิบัติหน้าที่

โดย: พิษณุ [IP: 171.4.183.xxx]
เมื่อ: 2023-04-18 06:06:36
เจ้าหน้าที่ อบต.คลองกิ่วละเลยในการจัดเก็บภาษีสิ่งปลูกสร้าง กับ บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด(มหาชน) และผู้ประกอบการไม่ขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลงสิ่งปลูกสร้าง ทำให้ประเทศชาติขาดรายได้

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 104,542