เข้าใจว่าทั้งอารมณ์เชิงลบและเชิงบวกมีความสำคัญ

โดย: ชักทก [IP: 87.249.133.xxx]
เมื่อ: 2023-05-12 12:32:09
มนุษย์ชอบแสดงความดีใจ ตื่นเต้น และแสดงความรัก แต่อาจดูเหมือนเป็นเรื่องถูกต้องที่จะขับไล่ อารมณ์ ด้านลบออกไป คุณอาจได้รับความคิดที่ว่าการแสดงความโกรธ ความอาย หรือความคับข้องใจนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ ดังนั้นคุณจึงผลักไสความรู้สึกเหล่านี้ออกไป การเก็บกักอารมณ์ของคุณจะไม่ทำให้มันหายไป อันที่จริง มันมักจะแย่ลงเท่านั้น อารมณ์ที่ถูกระงับสามารถนำไปสู่สภาวะสุขภาพจิต เช่น วิตกกังวลหรือซึมเศร้า

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 108,747