สหรัฐอเมริกา: องค์กรที่อยู่เบื้องหลังรางวัล G

โดย: หนูนุ้ย [IP: 98.159.226.xxx]
เมื่อ: 2023-05-12 13:06:28
สหรัฐอเมริกา: องค์กรที่อยู่เบื้องหลังรางวัล Global Cooling Prize อ้างว่ามาตรฐานการทดสอบเครื่องปรับอากาศและการจัดอันดับประสิทธิภาพในปัจจุบันนั้นต่ำต้อยในบริบทของโลกที่ร้อนขึ้น The Rocky Mountain Institute (RMI) ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยและให้คำปรึกษาด้านความยั่งยืนในรัฐโคโลราโด อ้างว่ามาตรฐานมีความสอดคล้องกับสภาพอากาศทางตอนเหนือของโลก เครื่องปรับอากาศ ซึ่งมีระดับความชื้นต่ำกว่าทางตอนใต้ของโลก

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 104,542