ความซื่อสัตย์

โดย: 8 [IP: 85.204.78.xxx]
เมื่อ: 2023-05-12 13:48:53
ความซื่อสัตย์เป็นคำติดปากที่ดีซึ่งคล้ายกับลักษณะนิสัย แต่ให้วิธีมองแนวคิดเกี่ยวกับ ลักษณะนิสัย ที่แตกต่างออกไป รากฐานของความซื่อสัตย์หมายถึง "ทั้งหมด" หรือ "ไม่แบ่งแยก" และนั่นเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการช่วยให้เราเข้าใจว่าความสมบูรณ์คืออะไร—ชีวิตที่ไม่มีการแบ่งแยก ตัวอย่างเช่น คุณไม่ทำตัวแบบใดแบบหนึ่งในสถานการณ์หนึ่งและอีกแบบหนึ่งในสถานการณ์อื่น การใช้ชีวิตแบบนี้จะสร้างความไว้วางใจให้กับผู้ติดตามของคุณ การใช้คำว่าความสมบูรณ์อีกประการหนึ่งที่ให้ข้อมูลเชิงลึกแก่เราคือเมื่อคำนี้ถูกใช้เกี่ยวกับโครงสร้างทางกายภาพ ผนังหรืออาคารที่แข็งแรงและไม่มีรอยร้าวถือว่ามีความสมบูรณ์ เช่นเดียวกับผู้นำที่ยิ่งใหญ่

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 104,931