ดาวเนปจูน

โดย: Akine [IP: 173.239.196.xxx]
เมื่อ: 2023-05-12 15:51:59
ดาวเนปจูนอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากกว่าดาวยูเรนัสมากกว่าร้อยละ 50 และได้รับแสงแดดน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของดาวดวงหลัง อุณหภูมิที่แท้จริงของดาวเคราะห์ยักษ์ทั้งสองดวงนี้เกือบจะเท่ากัน ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนต่างก็สะท้อนแสง—และด้วยเหตุนี้จึงต้องดูดซับด้วย—ในสัดส่วนที่เท่ากันของแสงอาทิตย์ที่ส่องถึงพวกมัน เนื่องจากกระบวนการที่ยังไม่เข้าใจอย่างสมบูรณ์ ดาวเนปจูน จึงปล่อยพลังงานมากกว่าสองเท่าที่ได้รับจากดวงอาทิตย์ พลังงานที่เพิ่มเข้ามาจะถูกสร้างขึ้นภายในดาวเนปจูน ในทางตรงกันข้าม ดาวยูเรนัสมีพลังงานเพียงเล็กน้อยที่เล็ดลอดออกมาจากภายใน


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 104,859