การดูแลตนเอง

โดย: 12 [IP: 165.231.178.xxx]
เมื่อ: 2023-05-13 12:43:50
นอกจากดูแลสุขภาพกายและใจแล้วการดูแลตนเอง คืออะไร ? เป็นทักษะที่ช่วยให้คุณดูแลทรัพย์สิน การเงิน การเรียน รายการสิ่งที่ต้องทำ เวลาของคุณ และอื่นๆ อีกมากมาย! เป็น ทักษะ ชีวิตที่สำคัญในการติดตาม รับผิดชอบ และดูแลทุกสิ่งที่เข้ามาจัดการชีวิตของคุณ เมื่อคุณเป็นอิสระและไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่หรือผู้ปกครองอีกต่อไป คุณจะต้องพัฒนาทักษะในการจัดการ "สิ่งของ" ด้วยตัวเอง

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 108,747