การเล่าเรื่องช่วยเพิ่มพัฒนาการทางภาษา

โดย: 88 [IP: 185.51.134.xxx]
เมื่อ: 2023-05-13 13:35:07
เรื่องราวเป็นแหล่งโอกาสในการเรียนรู้ภาษาที่หลากหลายและหลากหลาย พวกเขาสามารถช่วยให้เด็กเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ ปรับปรุงไวยากรณ์ และพัฒนาทักษะการอ่านของพวกเขา การเล่านิทาน ไม่เพียงแต่แนะนำคำศัพท์ใหม่เท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้ใช้คำศัพท์เหล่านั้นในบริบทต่าง ๆ การเล่าเรื่องยังสามารถช่วยให้เด็กเรียนรู้วิธีแสดงอารมณ์อย่างถูกสุขลักษณะ เมื่อได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับตัวละครที่รู้สึกกลัว เศร้า หรือมีความสุข เด็กๆ สามารถค้นพบวิธีระบุและรับมือกับความรู้สึกของตนเองได้

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 104,860