ยอมรับทุกอารมณ์

โดย: 999 [IP: 92.223.89.xxx]
เมื่อ: 2023-05-15 14:48:44
ชีวิตเต็มไปด้วยความสุข แต่สำหรับคนที่มีความสุขที่สุด ชีวิตก็เต็มไปด้วยการสูญเสียและความเจ็บปวดเช่นกัน และเรามีเหตุผลที่ต้องเสียใจทุกวัน ทั้งที่สำคัญและเล็กน้อย การเลี้ยงลูก การรับรู้ถึงความรู้สึกเศร้าของเราไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ด้านลบ เป็นการเปิดตัวเองสู่ความเป็นมนุษย์อย่างเต็มขั้น การยอมรับความรู้สึกเศร้าที่ไม่สบายใจเหล่านี้ทำให้เราสามารถมีความสุขในชีวิตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ดังนั้นการเลือกที่จะมีความสุขไม่ได้หมายถึงการฝืนความรู้สึกของเรา หมายถึงการยอมรับและให้เกียรติความรู้สึกทั้งหมดของเรา และปล่อยให้ตัวเองรู้สึกและก้าวผ่านมันไป

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 104,935