ทิ้งความประทับใจที่ดี

โดย: ท่าสวย777 [IP: 46.166.182.xxx]
เมื่อ: 2023-05-15 15:15:13
ในสิงคโปร์ การทำความสะอาดห้องสุขาจะถูกติดตามตามตารางการทำความสะอาด เนื่องจากมีการฆ่าเชื้อหลายครั้งต่อวัน หมายความว่าคุณกำลังรักษา ให้ดีห้องน้ำ ที่สุดนอกเหนือจากการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย สำหรับผู้อยู่อาศัยและผู้มาติดต่อ แสดงว่าคุณใส่ใจในความสะอาดภายในอาคารและความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขา

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 105,082