ชีวิตที่ยืนยาวขึ้น

โดย: ท่าสวย [IP: 93.113.202.xxx]
เมื่อ: 2023-05-15 15:31:29
การเชื่อมต่อทางสังคมยังเกี่ยวข้องกับการมีอายุยืนยาวของเรา แม้ว่าจะยังไม่มีการอธิบายถึงกลไกที่แท้จริงซึ่งทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน แต่ความจริงก็คือ การแยกตัวทางสังคมเป็นหนึ่งในความเสี่ยงหลักของการเสียชีวิต การวิเคราะห์อภิมานจากการศึกษา 148 ชิ้นสรุปได้ว่าควรรวมความ สัมพันธ์ ทางสังคมไว้ในรายการปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ควบคู่ไปกับการสูบบุหรี่และการใช้แอลกอฮอล์ในทางที่ผิด พวกเขาสมควรได้รับสถานที่นี้เนื่องจากอิทธิพลที่พวกเขามี เกินปัจจัยต่างๆ เช่น การไม่ออกกำลังกายและโรคอ้วน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 105,090