อาจทำให้เด็กอารมณ์ฉุนเฉียว

โดย: ธนลภย์ [IP: 94.137.92.xxx]
เมื่อ: 2023-05-25 15:28:33
มีหลายสิ่งหลายอย่างที่อาจทำให้เด็กอารมณ์ฉุนเฉียว อารมณ์ฉุนเฉียว และพฤติกรรมทั่วไปที่ ไม่ดี หรือไม่คาดคิดได้ สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึงเหตุผลทางชีววิทยา เช่น ความหิวหรือความเหนื่อยล้า อาจรวมถึงประเด็นการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับความท้าทาย ลูก ในการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังอาจรวมถึงเหตุผลทางอารมณ์ เช่น ไม่สามารถรับมือหรืออธิบายความรู้สึกของพวกเขาได้ สภาพแวดล้อมของพวกเขาสามารถมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมได้เช่นกันพฤติกรรมปกติในเด็กขึ้นอยู่กับอายุ บุคลิกภาพ และพัฒนาการทางร่างกายและอารมณ์ของเด็ก พฤติกรรมของเด็กอาจเป็นปัญหาหากไม่ตรงกับความคาดหวังของครอบครัวหรือก่อกวน พฤติกรรมปกติหรือ ดี มักถูกกำหนดโดยความเหมาะสมทางสังคม วัฒนธรรม และพัฒนาการ การรู้ว่าลูกของคุณควรคาดหวังอะไรในแต่ละช่วงอายุจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าพฤติกรรมของเขาหรือเธอเป็นเรื่องปกติหรือไม่ จำไว้ว่าไม่มีเด็กคนไหนที่มีพฤติกรรมที่สมบูรณ์แบบ แพทย์เด็กก่อนวัยเรียนและโรงเรียนของบุตรของท่านจะเป็นประโยชน์ในการกำหนดความคาดหวังสำหรับบุตรของท่านอายุและพัฒนาการของเขาหรือเธอ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 108,746