มีบางสิ่งที่เปลี่ยนไปเมื่อคุณอายุมากขึ้น

โดย: กฤติน [IP: 85.204.78.xxx]
เมื่อ: 2023-05-27 18:47:43
มีบางสิ่งที่เปลี่ยนไปเมื่อคุณอายุมากขึ้น ลักษณะนิสัยที่คุณต้องการจากคนรัก เช่น (ใช้เงินเก่งหรือหน้าบูด) และความคิดของ สุขภาพ คุณเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้การทะเลาะวิวาทกันในคืนวันศุกร์ แต่พื้นฐานของการออกกำลังกายยังคงเหมือนเดิมไม่ว่าคุณบริโภค Colin the Caterpillars กี่วันเกิดก็ตาม ฟิตเนสครอบคลุมปรากฏการณ์ทางสรีรวิทยา ที่ หลากหลาย ดร.อมาล ฮัสซันผู้รับจดทะเบียนเวชศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายและผู้ร่วมก่อตั้งUmi Healthกล่าว ในแง่ตำรามีองค์ประกอบ 5 ประการของสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพหัวใจและหลอดเลือดหมายถึงประสิทธิภาพที่ปอดและหัวใจของคุณสามารถรับและขนส่งออกซิเจนไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกายได้ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อคือจำนวนของแรงที่กล้ามเนื้อของคุณสามารถออกแรงได้ ความอดทนของกล้ามเนื้อเป็นเวลาที่กล้ามเนื้อของคุณสามารถทำงานได้โดยไม่เหน็ดเหนื่อย ความยืดหยุ่นและความคล่องตัวนั้นสัมพันธ์กับอิสระในการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อและข้อต่อของคุณ องค์ประกอบของร่างกายซึ่งเกี่ยวข้องกับเปอร์เซ็นต์ของไขมัน กล้ามเนื้อ และกระดูกในร่างกาย

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 104,935