กัมมันตภาพรังสีตามธรรมชาติส่วนใหญ่

โดย: Saki [IP: 173.244.55.xxx]
เมื่อ: 2023-05-29 18:39:08
กัมมันตภาพรังสีตามธรรมชาติส่วนใหญ่ในชั้นบรรยากาศเป็นผลจากรังสีคอสมิกและการแพร่กระจายของก๊าซเรดอนจากยูเรเนียมและทอเรียมธรรมชาติที่พบในเปลือกโลก ความเข้มข้นในท้องถิ่นของก๊าซเหล่านี้ในชั้นบรรยากาศขึ้นอยู่กับการกระจายตัวของยูเรเนียมและทอเรียมในโลกในระดับมาก เช่นเดียวกับสภาวะทางอุตุนิยมวิทยา รังสีคอสมิกก่อให้เกิดกัมมันตภาพรังสีของคาร์บอนและไฮโดรเจน รวมทั้งไอโซโทปอื่นๆการระเบิดของระเบิดนิวเคลียร์ที่ปล่อยกัมมันตภาพรังสีนำไปสู่การแตกออกเป็นสามประเภท กัมมันตรังสี แบบเฉพาะที่ แบบโทรโพสเฟียร์ และแบบสตราโตสเฟียร์ การปะทุในพื้นที่เกิดจากการทับถมของอนุภาคกัมมันตภาพรังสีขนาดใหญ่ใกล้กับจุดที่เกิดการระเบิด ผลกระทบนี้ค่อนข้างรุนแรงแต่ค่อนข้างสั้น การตกกระทบของชั้นโทรโพสเฟียร์เกิดขึ้นเมื่ออนุภาคที่ละเอียดกว่าเข้าสู่ชั้นบรรยากาศชั้นโทรโพสเฟียร์ (ส่วนล่างของชั้นบรรยากาศโลก) และถูกสะสมไว้เป็นบริเวณกว้างในเวลาต่อมา ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในท้องถิ่น โดยทั่วไป การตกกระทบในชั้นโทรโพสเฟียร์จะเกิดขึ้นในเดือนหลังการระเบิด และเกิดขึ้นในละติจูดทั่วไปของพื้นที่ระเบิด Stratospheric fallout ซึ่งประกอบด้วยอนุภาคที่ละเอียดมากในชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์ (เหนือชั้นโทรโพสเฟียร์) อาจเกิดขึ้นต่อเนื่องหลายปีหลังการระเบิด และกระจายไปเกือบทั่วโลก โดยทั่วไปแล้วมีเพียงอาวุธนิวเคลียร์ขนาดใหญ่เท่านั้นที่ทำให้เกิดการตกกระทบในชั้นบรรยากาศชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 104,546