สิ่งเดียวที่พบความผิดปกติที่สำคัญในการทดสอบทางชีวเคมีเบื้องต้น

โดย: พี่ไข่นุ้ย [IP: 179.61.245.xxx]
เมื่อ: 2023-05-30 12:08:49
สิ่งเดียวที่พบความผิดปกติที่สำคัญในการทดสอบทางชีวเคมีเบื้องต้น ความเข้มข้นของเลือดเป็นความผิดปกติเพียงอย่างเดียวที่ตรวจพบในการทดสอบทางโลหิตวิทยา ฮอร์โมนพาราไทรอยด์  (ฮีมาโตคริต 0.498 ช่วงอ้างอิง 0.240 ถึง 0.450) การทดสอบไวรัสมะเร็งเม็ดเลือดขาวในแมวและไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่องในแมวมีผลเป็นลบทั้งคู่

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 104,546