แพทย์สามารถติดฉลากสารภายในร่างกายคนได้

โดย: พี่ไข่นุ้ย [IP: 185.195.19.xxx]
เมื่อ: 2023-05-30 12:27:44
แพทย์สามารถติดฉลากสารภายในร่างกายคนได้ นักวิทยาศาสตร์สามารถติดฉลากสารที่ผ่านพืช สัตว์ หรือโลกของเราได้ กัมมันตภาพรังสี  สิ่งนี้ทำให้นักวิจัยสามารถศึกษาสิ่งต่าง ๆ เช่นเส้นทางที่มลพิษทางอากาศและน้ำประเภทต่าง ๆ ผ่านเข้าไปในสิ่งแวดล้อม ในทำนองเดียวกัน การแผ่รังสีช่วยให้เราเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของดินที่พืชต่างๆ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 105,011