มีการวิจัยเล็กน้อยเกี่ยวกับความปลอดภัยของบุหรี่

โดย: บ่าวไข่เจียว [IP: 98.159.226.xxx]
เมื่อ: 2023-05-30 13:02:05
มีการวิจัยเล็กน้อยเกี่ยวกับความปลอดภัยของบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์และของเหลวอิเล็กทรอนิกส์ในการตั้งครรภ์ บุหรี่ไฟฟ้า  ไม่ทราบว่าไอระเหยเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์หรือไม่ หากคุณกำลังตั้งครรภ์ ผลิตภัณฑ์ NRT ที่ได้รับอนุญาต เช่น แผ่นแปะและหมากฝรั่ง เป็นตัวเลือกที่แนะนำเพื่อช่วยให้คุณหยุดสูบบุหรี่

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 104,649