ตรงกันข้ามกับผลิตภัณฑ์ยาสูบมวนทั่วไป

โดย: พี่ไข่นุ้ย [IP: 45.128.199.xxx]
เมื่อ: 2023-05-30 13:13:54
ตรงกันข้ามกับผลิตภัณฑ์ยาสูบมวนทั่วไป เช่น บุหรี่และซิการ์ บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์  บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีส่วนผสมของใบยาสูบและไม่ก่อให้เกิดควัน บุหรี่ไฟฟ้ามักมีของเหลว ซึ่งบางครั้งเรียกว่า e-juice หรือ e-liquid ซึ่งเป็นส่วนผสมของโพรพิลีนไกลคอล กลีเซอรีน สารแต่งกลิ่น และบางครั้งมีนิโคติน ของเหลวนี้มักบรรจุอยู่ในตลับแบบถอดได้

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 104,546