บุหรี่ไฟฟ้าปลอมเป็นสินค้าปลอมแปลง

โดย: พี่ไข่นุ้ย [IP: 178.17.168.xxx]
เมื่อ: 2023-05-30 13:25:49
บุหรี่ไฟฟ้าปลอมเป็นสินค้าปลอมแปลง ได้รับการออกแบบให้คล้ายกับสินค้าแบรนด์เนมของแท้ การตรวจสอบ  พวกเขายังเลียนแบบบรรจุภัณฑ์และคู่มือจนถึงรายละเอียดสุดท้าย แต่นั่นมักจะเป็นจุดสิ้นสุดของความคล้ายคลึงกัน ในขณะที่นักโคลนนิ่งมีทักษะในการทำไอระเหยของปลอมให้ดูเหมือนของจริง

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 104,646