ผลกระทบต่อสุขภาพที่รุนแรงที่สุด

โดย: พี่ไข่นุ้ย [IP: 173.239.236.xxx]
เมื่อ: 2023-05-31 12:09:05
ผลกระทบต่อสุขภาพที่รุนแรงที่สุดของความผิดปกติของการใช้สารเสพติดคือความตาย สาร  การเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับ opioids สังเคราะห์และเฮโรอีนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุด ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา มีคน 212,000 คนที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปใช้เฮโรอีนเป็นครั้งแรก

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 104,546