การว่ามลพิษทางอากาศทำให้เศรษฐกิจโลกเสียหาย

โดย: พี่ไข่นุ้ย [IP: 173.244.55.xxx]
เมื่อ: 2023-05-31 12:37:32
การว่ามลพิษทางอากาศทำให้เศรษฐกิจโลกเสียหายถึง อากาศ  5 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีในการสูญเสียผลิตภาพและคุณภาพชีวิตที่ลดลง แต่สิ่งนี้เป็นปัจจัยภายนอกของระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่และกิจกรรมส่วนใหญ่ของมนุษย์ แม้ว่าบางครั้งจะมีการควบคุมและตรวจสอบในระดับปานกลางก็ตาม เพื่อลดมลพิษทางอากาศ มีเทคโนโลยีและกลยุทธ์การควบคุมมลพิษที่หลากหลาย

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 105,090