แนวคิดของอุณหภูมิสิ่งแวดล้อม

โดย: พี่ไข่นุ้ย [IP: 157.97.120.xxx]
เมื่อ: 2023-05-31 13:06:43
แนวคิดของอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมใช้เพื่อชดเชยการแผ่รังสีจากพื้นผิวภายในอาคารเป็นหลัก อุณหภูมิ  ซึ่งอุณหภูมิของพื้นผิวเหล่านี้ต่ำกว่าอุณหภูมิอากาศภายในอาคาร เห็นได้ชัดว่าอุณหภูมิพื้นผิวที่ต่ำกว่าเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นที่ผนังภายนอก โดยเฉพาะผนังที่มีการเปิดรับแสงสูง

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 104,649