รังสีรักษาเป็นหนึ่งในสามวิธีหลักที่ใช้รักษาโรคมะเร็งได้

โดย: Xenos [IP: 85.202.81.xxx]
เมื่อ: 2023-05-31 16:43:13
รังสีรักษาเป็นหนึ่งในสามวิธีหลักที่ใช้รักษาโรคมะเร็งได้ (อีกสองวิธีหลักคือ เคมีบำบัดและการผ่าตัด) การตัดสินใจใช้รังสีรักษาขึ้นอยู่กับข้อบ่งชี้เฉพาะของโรค ตัวอย่างเช่น เซลล์มะเร็งมักจะถูกฆ่าโดยรังสีไอออไนซ์ อย่างไรก็ตาม เนื้องอกบางชนิดสามารถรักษาความเสียหายได้ในปริมาณที่มากขึ้นก่อนที่จะถูกกำจัดให้สิ้นซาก นอกจากนี้ ความทนทานต่อรังสีไอออไนซ์ของเนื้อเยื่อปกติบางส่วนจะจำกัดปริมาณรังสีทั้งหมดที่สามารถส่งได้อย่างปลอดภัย ดังนั้น ชนิดของเนื้องอกและตำแหน่งของเนื้องอกจึงมีอิทธิพลต่อรูปแบบและรูปแบบของรังสีรักษาที่จะได้ผลดี รังสีเอกซเรย์ การรักษาด้วยการฉายรังสีส่วนใหญ่มักใช้เพื่อรักษาเนื้องอกที่ไม่สามารถผ่าตัดออกได้ (เช่น เนื้องอกในสมอง) อย่างไรก็ตาม อาจเพิ่มเข้าไปในสูตรการรักษาของผู้ป่วยหลังการผ่าตัด เมื่อมีความเป็นไปได้สูงที่เนื้องอกจะกลับมาเป็นซ้ำ เคมีบำบัดมักจะใช้ร่วมกับรังสีรักษาเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำ ตลอดจนรักษาหรือป้องกันการพัฒนาของโรคระยะลุกลาม (การแพร่กระจายของมะเร็งไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกาย)


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 105,011