สารอันตรายบางชนิดก่อให้เกิดพิษต่อมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อม

โดย: บ่าวไข่เจียว [IP: 103.125.146.xxx]
เมื่อ: 2023-06-01 12:00:00
สารอันตรายบางชนิดก่อให้เกิดพิษต่อมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมหลังจากการปลดปล่อยเพียงครั้งเดียว พิษเหล่านี้เรียกว่าพิษเฉียบพลัน สาร  สารอันตรายอื่นๆ ก่อให้เกิดพิษต่อมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมหลังจากได้รับสารนี้เป็นเวลานาน ซึ่งเรียกว่าความเป็นพิษเรื้อรัง

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 105,085