เวลาส่วนใหญ่พระจันทร์เต็มดวงจะไม่เต็มดวงอย่างสมบูรณ์

โดย: บ่าวไข่เจียว [IP: 185.192.16.xxx]
เมื่อ: 2023-06-01 12:41:26
เวลาส่วนใหญ่พระจันทร์เต็มดวงจะไม่เต็มดวงอย่างสมบูรณ์ เราเห็นดวงจันทร์ด้านเดิมเสมอ แต่บางส่วนอยู่ในเงามืด เนื่องจากการหมุนรอบตัวเองของดวงจันทร์ เฉพาะเมื่อดวงจันทร์ โลก ดวงจันทร์  และดวงอาทิตย์อยู่ในแนวเดียวกันอย่างสมบูรณ์เท่านั้น ดวงจันทร์เต็มดวง 100% และการเรียงตัวดังกล่าวจะทำให้เกิดจันทรุปราคา

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 104,938