โรคขนถ่ายมีอาการอย่างไร?

โดย: Eu [IP: 98.159.226.xxx]
เมื่อ: 2023-06-02 15:45:01
หากสุนัขของคุณมีโรคระบบขนถ่ายส่วนกลาง อาการโดยทั่วไปได้แก่: การเคลื่อนไหวของตาอย่างรวดเร็วในแนวตั้ง (ขึ้นและลง) ก้าวได้อย่างเดียวอย่างเงอะงะหรือเดินไม่ได้เลย โรคขนถ่าย ความสับสน อาการชัก ขนาดรูม่านตาที่แตกต่างกัน อาการมักจะเลวร้ายที่สุดในช่วงวันหรือสองวันแรก หากมีอาการแย่ลงเรื่อยๆ หลังจากสองสามวันแรก สุนัขของคุณอาจมีปัญหาที่ร้ายแรงกว่าเช่น การอักเสบหรือการติดเชื้อในสมอง

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 104,646