สหรัฐอเมริกาเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ

โดย: Xenos [IP: 156.146.55.xxx]
เมื่อ: 2023-06-22 17:37:24
สหรัฐอเมริกาเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก โดยวัดจากผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ความมั่งคั่งของประเทศส่วนหนึ่งสะท้อนถึงทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และผลผลิตทางการเกษตรจำนวนมหาศาล แต่มันเป็นหนี้มากกว่าอุตสาหกรรมที่พัฒนาอย่างสูงของประเทศ คู่สมรส แม้จะมีความพอเพียงทางเศรษฐกิจในหลาย ๆ ด้าน แต่สหรัฐอเมริกาก็เป็นปัจจัยเดียวที่สำคัญที่สุดในการค้าโลกโดยอาศัยขนาดเศรษฐกิจที่แท้จริง การส่งออกและนำเข้าคิดเป็นสัดส่วนหลักของโลกทั้งหมด สหรัฐอเมริกายังมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลกในฐานะแหล่งที่มาและปลายทางของการลงทุน ประเทศยังคงดำรงชีวิตทางเศรษฐกิจที่หลากหลายกว่าที่อื่นๆ ในโลก ทำให้ประชากรส่วนใหญ่มีมาตรฐานการครองชีพสูงสุดแห่งหนึ่งของโลก


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 104,935