กระจกนูน ทางแยกพังจากพายุ ผ่านมาหลายเดือนไม่มีการซ่อมแซม

โดย: มงคล [IP: 49.228.121.xxx]
เมื่อ: 2023-06-23 17:31:34
กระจกนูน บริเวณหน้าซอยทางเข้าโรงพยาบาลเก่า แยกที่ออกจากด้านหลังเทศบาล ไปทางธนาคารออมสิน กระจกนูนเสียหายไปหลายเดือนแล้ว ไม่มีการซ่อมแซม อยากมห้ช่วยเดินเรื่องให้มีการซ่อมแซมเนืองจาก เป็นมุมอับ มีทั้งบ้านที่เอาสิ่งของมานอกบ้านจึงมองไม่เห็นรถจากด้านข้าง

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 105,011