แบคทีเรียบางชนิดมีขนาดค่อนข้างใหญ่ เช่น Azotobacter

โดย: Xenon [IP: 173.239.196.xxx]
เมื่อ: 2023-06-30 20:37:23
แบคทีเรียบางชนิดมีขนาดค่อนข้างใหญ่ เช่น Azotobacter ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 2 ถึง 5 ไมโครเมตรขึ้นไป และ Achromatium ซึ่งมีความกว้างขั้นต่ำ 5 μm และความยาวสูงสุด 100 μm ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ แบคทีเรียขนาดยักษ์สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า Bacteria เช่น Thiomargarita namibiensis ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 750 μm; T. magnifica ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 700 μm และยาว 1 ซม. และ Epulopiscium fishelsoni ที่มีรูปร่างเป็นแท่งซึ่งมีความยาวตั้งแต่ 30 ถึงมากกว่า 600 ไมโครเมตร


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 105,011