ตลาดนัดมีเพียบไม่ควบคุม

โดย: ชาวบ้านกลัวโรค [IP: 27.55.89.xxx]
เมื่อ: 2020-03-30 08:18:26
ตลาดนัดบ้านบึงหน้าโลตัสยังมีไม่ควบคุมทางออกทางเข้าไม่การตรวจใดไม่สนใจกับที่ประกาศควบคุม
#1 โดย: ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านบึง [IP: 180.180.211.xxx]
เมื่อ: 2020-04-09 08:58:43
เรียน ผู้ร้องเรียน
ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านบึง ได้รับทราบข้อมูลของท่านแล้ว และขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ข้อมูล
ในกรณีดังกล่าว ศูนย์ดำธรรมอำเภอบ้านร่วมกับฝ่ายความมั้นคงจะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 58,543