รบกวนดำเนินการและตรวจสอบการร้องเรียนของชาวบ้าน

โดย: ผู้ได้รับผลกระทบ [IP: 198.147.24.xxx]
เมื่อ: 2020-05-08 09:29:13
เรียน ท่านนายอำเภอบ้านบึง และผู้เกี่ยวข้องรบกวนดำเนินการและตรวจสอบการร้องเรียนของชาวบ้านเกี่ยวกับการก่อสร้างและการทำงานของบริษัทอา-เตะเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เซอร์วิส จำกัด

เนื่องจากบริษัทมีการขออนุญาตก่อสร้างโดยไม่ถูกต้อง และไม่เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างและประกอบกิจ ซึ่งการสร้างนี้จะส่งผลกระทบต่อคนในพื้น ซึ่งบริษัทฯ มีการปกปิดการก่อสร้างและการประกอบกิจการ ทำให้เกิดฝุ่น เสียงรบกวน การทำงานของคนในพื้นทีี่เป็นอย่างมาก ผมอยากให้ท่านนายอำเภอบ้านบึงลงพื้นที่เพื่อรับข้อมูลหรือเอกสารข้อเท็จจริงของชาวบ้านในพื้นที่ติดกับบริษัทฯ นี้ เพราะเทศบาลหนองซ้ำซากปล่อยให้ทางบริษัทฯ ทำงานได้ โดยไม่สนใจเรื่องที่ชาวบ้านร้องเรียน

ขอบคุณครับอ้างอิง: shorturl.at/nBM36

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 58,543