น้ำประปาไม่ไหล

โดย: แพนด้าคุง [IP: 110.168.218.xxx]
เมื่อ: 2020-05-10 23:56:12
สอบถาม ทำไมประปาบ้านบึงต้องมีการซ่อมแซมหรือหยุดจ่ายน้ำทุกช่วงวันหยุด เพราะมันส่งผลต่อชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ในช่วงวันหยุด (เป็นเกือบทุกสัปดาห์)

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 58,543