ขอความอนุเคราะห์ อบต.คลองกิ่ว ซ่อมแซมผิวการจราจร เส้นเรือนจำใหม่ ด้วย

โดย: คนรักบ้านเกิด [IP: 125.27.133.xxx]
เมื่อ: 2020-09-09 10:09:12
ถนนเส้นบ้านหัวกุญแจ - เรือนจำใหม่ บ้านม้าบคล้า ถนนอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.คลองกิ่ว หรือ อบจ.ชลบุรี ไม่แน่ใจ / แต่ถ้าอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.คลองกิ่ว ขอความอนุเคราะห์ซ่อมผิวจราจร ซึ่งมีบางแห่ง บางจุดชำรุดเสียหาย ช่วงต้นๆ ซอย เพราะถ้าปล่อยไว้นานเกินไปจะก่อให้เกิดความเสียหายมากและการสัญจรจะไม่สะดวก ไม่ปลอดภัย

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 104,937