ขอทราบผลการดำเนินงานของทางเทศบาลหนองซ้ำซาก

โดย: ขอผลการดำเนินการ [IP: 45.83.89.xxx]
เมื่อ: 2020-09-22 10:42:56
ผมอยากจะขอทราบผลการดำเนินการของทางเทศบาลหนองซ้ำซาก เกี่ยวกับการดำเนินการกับบริษัทอา-เตะ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เซอร์วิท จำกัด ที่มีการดำเนินกิจการก่อสร้างโกดังในช่วงเดือน สค.62 - มค.63 (ก่อได้รับใบอนุญาติก่อสร้าง)จนมีการก่อสร้างจะเสร็จแล้ว จึงได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง เมื่อ 30 มค. 63 และในช่วง ตค.62-ปัจจุบัน บริษัทนี้ยังมีการประกอบกิจการโดยที่ไม่ได้รับใบอนุญาตมาตลอดเวลา ผมจึงอยากให้ทางปลัดอําเภอบ้านบึง และผู้เกี่ยวข้อง ขอเอกสารการดำเนินการหรือวิธีการดำเนินการขอทางเทศบาลหนองซ้ำซากครับ เพราะเรื่องนี้เกิดตั้งแต่ ตค. 62 จนถึงปัจจุบัน(5เดือน) แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังกับเรื่องนี้เลย ทั้งที่ป้ายในเทศบาลติดประกาศจะใช้เวลาดำเนินแก้ไข ภายใน 45-60วัน และรบกวนทางผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบพื้นที่นั้นด้วย ว่าเป็นพื้นที่ประเภทในแต่สามารถดำเนินกิจการ เจีย เชื่อม และ พ่นสี rack ได้ไม่ เพราะบริษัททีการทำงานตลอดเวลาซึ่งเคยสอบถามไปแล้วเมื่อเดือน มีนาคม 2563 แต่ไม่มีการดำเนินการหรือแจ้งข้อมูลตอบกลับมาให้ทราบแต่อย่างไร ทั้งที่มีคนร้องเรียนไปตั้งแต่ ตุลาคม 2562 จนจะครบปีแล้วอ้างอิง: https://bit.ly/35Y54P4
#1 โดย: ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เทศบาลตำบลหนองซ้ำซาก [IP: 1.20.169.xxx]
เมื่อ: 2020-09-23 09:12:17
เรียน คุณขอผลการดำเนินการ
ขอเรียนว่าเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองซ้ำซาก ได้มีหนังสือความคืบหน้ากรณีบริษัทดังกล่าวให้ผู้ร้องเรียนได้ทราบแล้ว ทั้งนี้ หากเทศบาลได้รับแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินคดีจาก สภ.บ้านบึง จะได้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ร้องทราบต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เทศบาลตำบลหนองซ้ำซาก
#2 โดย: ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เทศบาลตำบลหนองซ้ำซาก [IP: 1.20.169.xxx]
เมื่อ: 2020-09-23 16:33:19
เรียน คุณขอผลการดำเนินการ

หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อเทศบาลตำบลหนองซ้ำซาก ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038-196-222-5 ในวันและเวลาราชการ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 104,937