ถนนหรือที่จอดรถส่วนตัว

โดย: บ้านบึงจงเจริญ [IP: 203.158.141.xxx]
เมื่อ: 2020-09-24 10:25:23
ตรงบริเวณซอยสถาวร ตั้งแต่หลัง 7 ใหม่ มีร้านค้ามากมาย มีการขายของบนทางเท้าโดยไม่เว้นให้คนเดินทางเท้าใช้งาน ยังไม่พอยังมีการจอดรถยนต์ชื้อขายกันบนพื้นผิวถนนกันอย่างน่าเกลียด ขอให้เทศกิจ หรืออำเภอเข้ามาดูแลบริเวณนี้ด้วย การจราจรติดขัดมากทั้งเช้า กลางวัน เย็น ยิ่งช่วงนักเรียนจะเข้าโรงเรียน

บริเวณที่มีการลุกล้ำใช้พื้นที่ทางจนน่าเกลียด 1. ซอยสถาวรทั้งซอย (โดยเฉพาะร้านสมเกียรติ์บริการน้ำแข็ง) ร้านบ้านบึงเครื่องเขียนด้านหลังจอดรถขวางได้น่าเกลียดมาก เทศกิจตาบอดหรือปิดหูปิดตา โปรดเข้ามาดูแลด้วย ประชาชนเดือนร้อนมากนึกว่าถนนในกรุงเทพฯ เถิด

#1 โดย: ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านบึง [IP: 180.180.93.xxx]
เมื่อ: 2020-09-30 09:16:26
เรียนผู้ร้อง ขณะนี้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านบึงได้ประสานไปยังสถานีตำรวจภูธรบ้านบึงและเทศบาลเมืองบ้านบึงแล้วครับ อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ท่านทราบอึกครั้งหนึ่ง

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 104,857