น้ำประปาไม่ไหล ไหลเบา เป็นทุกวัน ตลาดหัวกุญแจ

โดย: Chalat [IP: 113.53.51.xxx]
เมื่อ: 2020-10-17 11:40:03
น้ำประปาไม่ไหล มาก็ไหลเบาแทบใช้ไม่ได้ เดือดร้อนมาก เป็นมานานแล้ว เมื่อไหร่ประปาจะแก้ไขได้

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 104,933