เก็บขยะเทศบาลหนองชาก

โดย: หมู่บ้านศิริอำไพ [IP: 180.180.208.xxx]
เมื่อ: 2021-01-24 12:56:18
เรียน นายอำเภอบ้านบึง ผอ.ศูนย์ดำรงธรรมบ้านบึงเนื่องจากชาวหมู่บ้านศิริอำไพ ได้จ่ายค่าธรรมเนียมในการเก็บขยะ แต่พบว่ารถขยะ ไม่เก็บทุกซอย และ ทุกถัง จึงไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใด ทั้งนี้จึงขอร้องเรียนเพื่อให้ผู้ที่ได้จ่ายค่าธรรมเนียมเก็บขยะได้รับความเท่าเทียมกันครับ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 99,520