ไฟจราจร จุดทางยูเทิร์นหนองซ้ำซาก

โดย: คนหนองซ้ำซาก [IP: 49.237.18.xxx]
เมื่อ: 2021-02-26 09:49:47
เนื่องจากมีการจราจรที่เยอะ คนกลับรถมีเยอะมาก และเป็นทางเลี้ยวมาโรงเรียน รถวิ่งกันเร็ว กลับรถยากมาก อยากให้เพิ่มจุดสัญญาณไฟจราจร
#1 โดย: เทศบาลตำบลหนองซ้ำซาก [IP: 1.20.169.xxx]
เมื่อ: 2021-03-10 09:15:46
เทศบาลตำบลหนองซ้ำซาก ได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว จะรีบประสานแขวงทางหลวงชลบรี ค่ะ
#2 โดย: คนหนองซ้ำซาก [IP: 58.64.28.xxx]
เมื่อ: 2021-03-15 09:27:54
ขอบคุณมากๆค่ะ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 108,746