บ้านผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด

โดย: สมสมัย [IP: 27.145.135.xxx]
เมื่อ: 2021-04-10 02:38:20
ครอบครัวผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่อยู่ หมู่ 5 มาบกรูด ยังไม่มีทางหน่วยงานไหน หรือฝ่ายป้องกันควบคุมโรคของสาธารณสุข เทศบาลตำบลบ้านบึง เข้ามาดูแล ให้ความรู้ หรือฉีดพ่นยาในบริเวณบ้านเลยค่ะ

ครอบครัวผู้ติดเชื้อมีเด็กที่สัมผัสกับผู้ชิดเชื้อโดยตรง 2 คน มีคนชรา 2 คน คนสติไม่สมประกอบ 2 คน เด็กพิการ 1 คน ยังไม่ได้รับการให้ความรู้อย่างถูกวิธี

ตอนนี้มีแต่บ้านข้างเคียงช่วยกันนำเจลล้างมือ หน้ากากอนามัยแบ่งให้ตามกำลัง

อยากขอร้องให้ทางอำเภอรีบประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเข้ามาดูแลให้ความรู้ด้วยค่ะ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 104,933