การจัดเก็บขยะ

โดย: ประชาชน ตำบลหนองซ้ำซาก [IP: 182.232.62.xxx]
เมื่อ: 2021-06-17 07:15:48
เรียน นายกเทศมนตรีเนื่องด้วยประชาชน ตำบลหนองซ้ำซาก ได้รับความเดือดร้อน เกี่ยวกับการจัดเก็บขยะ ของตำบลหนองซ้ำซาก ซึ่งก่อให้เกิดความสกปรก และกลิ่นเหม็น เป็นอย่างมาก เบื้องต้นได้แจ้งทางเทศบาลหนองซ้ำซากหลายครั้งแล้ว แต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไข จึงขอกราบเรียน ท่านนายกเทศมนตรี หนองซ้ำซาก ลงพื้นที่ หรือ แจ้งประสานงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนี้ รีบดำเนินการให้ประชาชน เป็นการด่วนที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด้วยความเคารพอย่างสูง

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 105,087