ถนนชำรุด

โดย: บอย [IP: 1.46.3.xxx]
เมื่อ: 2021-07-15 05:57:53
ถนนเข้าซอยตรงสดิ้งปลาเผาบริเวณสี่แยกหนองปรือชำรุดมาเป็นเดือนแล้วยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาทำเลยทำให้ผู้คนสัญจรไปมาลำบากบางคนไม่รู้เว่าถนนชำรุดเลยทำให้ล้อรถยนต์เกิดการเสียหาย
#1 โดย: ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านบึง [IP: 180.180.1.xxx]
เมื่อ: 2021-07-15 14:42:37
ศูนย์ดำรงธรรมได้รับรับทราบเรื่องร้องเรียนของท่านแล้วและจะดำเนินการประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
#2 โดย: เทศบาลตำบลหนองไผ่แก้ว [IP: 113.53.50.xxx]
เมื่อ: 2021-07-27 16:25:15
วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. กองช่าง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณดังกล่าว พบว่า ถนนเป็นรอยเชื่อมต่อระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 344 และ ถนนทางหลวงท้องถิ่น ประกอบกับถนนเส้นดังกล่าวมีการก่อสร้างมานานแล้ว และมีผู้สัญจรไป-มา ทำให้เกิดถนนยุบตัว ซึ่งกองช่างและพนักงานดับเพลิง ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์สำหรับการก่อสร้าง ทำให้เกิดถนนยุบตัวอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการประมาณการ (ปร.4 , ปร.5) ราคาค่าใช้จ่ายซ่อมแซมถนนเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งจ้าง หาผู้รับจ้างต่อไป

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 104,935